Exemples d'ètica: personal, empresarial, per què són importants

Examples Ethics Personal 1521110Informeu -Vos Del Vostre Nombre D'Àngel

Exemples d'ètica i ètica personal. L'ètica personal és un terme que fa referència a les idees d'un individu sobre què és bo i malament i serveix com a guia per a les decisions de les persones tant dins com fora del lloc de treball. La vostra ètica personal dictarà com respondreu a circumstàncies específiques a la feina, així com com creixeu i desenvolupeu professionalment.Què és l'ètica personal?

Exemple de carta de presentació de sol·licitud de feina

Si us plau, activeu JavaScriptExemple de carta de presentació de sol·licitud de feina

L'ètica personal fa referència als conceptes ètics que guien la presa de decisions i el comportament d'una persona tant en el context personal com professional. Aquesta ètica impregna totes les parts de la vida d'una persona i ajuda en el desenvolupament de l'ètica de treball, els objectius personals i professionals i els valors d'una persona. Els individus utilitzen la seva ètica per discernir el bé del mal i per influir en com actuen els altres en situacions difícils. Tot i que el codi ètic de cada individu és únic, moltes persones comparteixen valors bàsics com l'honestedat i el respecte.

Puc utilitzar farina universal en lloc de farina de pa?

exemples d'èticaPer què és important tenir una ètica personal?

Els estàndards ètics personals són crítics per nombroses raons, entre les quals destaquen les següents:

Liderar equips

Permet als líders dirigir els seus equips de manera més eficaç: quan un líder s'adhereix constantment a un codi d'ètica previsible i respectat, és més probable que el seu equip segueixi l'exemple i se senti segur en les seves contribucions al negoci en conjunt.

Infundir confiança

Inculcar als líders un sentiment de confiança i suport: és més probable que els líders i altres professionals que actuen de la mateixa manera, independentment de la circumstància, es guanyin la confiança i el suport dels seus col·legues i treballadors. Les persones que s'adhereixen a un codi ètic fort inspiren més confiança i tenen més probabilitats de crear credibilitat amb els altres.Donar acció

Proporcioneu als individus una empresa basada en la qual decidir el millor curs d'acció adequat en cada situació donada: quan una persona té una ètica personal forta, està més equipada per emetre judicis i actuar en situacions que semblen difícils.

Presa de decisions

Millora presa de decisions : L'habilitat per prendre decisions d'un professional està determinada per la seva ètica personal i professional, així com per les seves creences sobre què és correcte o incorrecte. Tenir una ètica sòlida simplifica i racionalitza el procés de presa de decisions.

Estableix un comportament estàndard

Establir un estàndard de comportament: l'ètica contribueix a l'establiment d'un estàndard de comportament adequat per a les persones en el lloc de treball i en la vida. Això es coneix com a conducta ètica i es relaciona amb la capacitat d'un individu per fer judicis precisos basats en el seu caràcter ètic.

Tenir una motivació de suport

Les persones amb alta ètica solen ser automotivades i amb ganes d'anar més enllà per completar una tasca o un objectiu a temps i correctament.

Diferència entre ètica personal i professional

Hi ha algunes distincions significatives entre ètica personal i professional. La distinció fonamental és que l'ètica personal engloba les creences i els valors d'una persona en tots els àmbits de la vida, mentre que l'ètica professional engloba els principis d'una persona en el lloc de treball.

Un codi d'ètica personal pot semblar a això: a causa de la seva pròpia ètica d'honestedat, una persona opta per retornar una cartera descoberta sobre el terreny a perdut i trobada en lloc de conservar-la per si mateixa. Al lloc de treball, un exemple d'ètica professional pot ser algú que retorna una cartera a un company de feina d'acord amb una normativa de codi de conducta que prohibeix el robatori.

Segons alguns, l'ètica personal es defineix com el codi moral o la consciència d'una persona, mentre que l'ètica professional es defineix com un codi de comportament predefinit que s'ha de seguir en el lloc de treball.

Exemples d'ètica personal

A continuació es mostren algunes de les ètiques personals més freqüents compartides per molts professionals:

Honestedat

Moltes persones consideren l'honestedat com una ètica crítica. Aquesta ètica impregna la vida personal i professional d'un individu, assegurant que segueixi sent genuïna en totes les circumstàncies.

Lleialtat

La lleialtat és una altra ètica personal predominant compartida per un gran nombre de professions. Les persones amb una ètica personal de lleialtat mostren integritat i fidelitat en totes les seves interaccions i es pot confiar en que mantinguin el seu comportament lleial independentment de les circumstàncies.

exemples d'ètica

Integritat

La integritat és un terme que fa referència a la dedicació d'una persona a preservar els seus valors morals en totes les circumstàncies i és un component necessari de relacions sòlides i fiables tant dins com fora del lloc de treball. Les persones amb integritat són fiables, responsables i responsables de les seves activitats.

Respecte

Les persones amb una forta ètica personal mostren respecte pels altres que els envolten tant en la seva vida professional com personal. Respecten l'autonomia, els drets i els interessos dels altres i no discriminen per raó de religió, orientació sexual o raça.

Abnegació

Els individus desinteressats prioritzen els altres i no actuen de manera egoista o egoista. Examinen el necessitats i circumstàncies dels altres i situen aquestes preocupacions per davant de les seves.

Responsabilitat

Una persona amb un codi moral fort està preparada per acceptar la responsabilitat dels seus actes i fer les correccions o remeis requerits.

significat espiritual de 1222

Passió

Fort sentit dels valors ètics que alimenten les accions que generen resultats en les accions quotidianes.

Com identificar la teva ètica personal

Les següents són accions que podeu dur a terme per determinar les vostres pròpies opinions ètiques personals per enfortir-les i mostrar-les en la vostra vida quotidiana:

Establir prioritats

Establiu les vostres prioritats. Saber què és el més important per a vostè us pot ajudar a desenvolupar el vostre propi conjunt d'ètica. Per exemple, si sempre poseu els altres primer, probablement tingueu una ètica personal desinteressada. Feu una llista de les vostres pròpies prioritats de vida i comproveu si podeu associar cadascuna amb una ètica diferent.

Estableix els teus objectius

Anoteu els vostres objectius. Tenir un visió clara dels teus objectius personals i professionals t'ajudarà a desenvolupar el teu propi conjunt d'ètica. Per exemple, si el vostre objectiu és mantenir l'honestedat i la integritat en totes les vostres accions, probablement aquestes són dues de les vostres ètiques personals.

Practica i creu-los

Tingueu en compte els vostres hàbits i creences. El que creieu i el que feu il·luminarà la vostra ètica diferent. Per exemple, si creieu que les persones haurien d'estar disposades a acceptar la responsabilitat dels seus actes independentment de les circumstàncies, és probable que tingueu una ètica personal de la responsabilitat.

Preguntes habituals

Preguntes de persones que busquen feina i éssers humans sobre la responsabilitat personal.

Què són els principis morals?

Els principis morals serveixen com a estàndards que els individus han de seguir per assegurar-se que estan fent el correcte. Aquests inclouen principis com l'honestedat, la justícia i la igualtat. Els valors morals varien segons com es va ensenyar a una persona i el que és important per a ella a la vida.

Què són els principis ètics?

Els principis ètics són un component d'una teoria normativa que recolza o defensa les normes morals i/o els judicis morals; no són subjectius.

Què és el comportament ètic?

Els principis ètics són un component d'una teoria normativa que recolza o defensa les normes morals i/o els judicis morals; no són subjectius.

Què és el comportament moral?

Comportar-se d'acord amb els propis principis i normes morals. Els nens mostren una conducta prosocial i moral quan comparteixen, ajuden, cooperen, es comuniquen, simpatitzen o mostren la capacitat de preocupar-se pels altres de diverses maneres.

Què és l'ètica empresarial?

Per definició, l'ètica empresarial es refereix als criteris per a un comportament empresarial èticament acceptable i inacceptable. Les corporacions creen ètica empresarial per tal de fomentar la integritat dels empleats i guanyar-se la confiança de grups d'interès importants, com ara inversors i consumidors.

Què és l'ètica general?

L'ètica es descriu com una filosofia moral o codi d'ètica seguida per un individu o grup d'individus. Un codi de conducta establert per una empresa és un exemple d'ètica. (filosofia) Estudi dels principis que regeixen el comportament correcte i impropi.

exemples d'ètica