Novena de Sant Judes: per a situacions desesperades i casos sense esperança

St Jude Novena Desperate SituationsInformeu -Vos Del Vostre Nombre D'Àngel

La Novena de Sant Judes lliura les nostres pregàries a Déu i ens dóna esperança fins i tot en temps sense esperança. És una pregària de novena molt eficaç.Sant Judes és venerat com el patró de l'esperança i de les causes impossibles. Va ser un dels dotze apòstols originals de Jesús. Sant Judes també és conegut com Tadeu, va ser germà de Sant Jaume el Menor, que també va ser un dels apòstols. Tots dos són coneguts com els germans de Jesús. Molts estudiosos bíblics creuen que eren cosins de Jesucrist.Sant Judes no s'ha de confondre amb el Judes que va trair Nostre Senyor.

regal de Nadal per a la dona cap

Pregar a Sant Jude pot alleujar-vos del trauma, la tristesa i la misèria.Significat de la Novena de Sant Judes

La Novena de Sant Judes és un període de nou dies en què els fidels resen per obtenir gràcies especials o fer peticions o peticions. Representa els nou dies de pregària constant dels apòstols a Jerusalem després dels quals l'Esperit Sant va descendir sobre els apòstols a la Pentecosta.

En temps de futur desolador i d'impotència, la novena a Sant Judes pot provocar la seva intercessió ràpidament. Sempre que us trobeu en el desànim, les oracions de la novena de Sant Judes us concediran favors.

significat del nombre 27

Llegeix més: Oració de la novena de Sant Josep: beneficis miraculosos en 9 dies!St. Jude Novena

St. Jude Novena

St. Jude Novena

La Novena de Sant Judes s'ha de recitar durant nou dies continus en despertar-se, o abans de dormir, o ambdues coses. Durant aquests nou dies, hauríem de mantenir-nos lliures de qualsevol desig impies.

Novena de Sant Judes – Dia 1

Santíssim Apòstol, Sant Judes, servidor fidel i amic de Jesús, l'Església us honra i invoca universalment, com a patró dels casos difícils, de les coses quasi desesperades, Pregueu per mi, que sóc tan sol i indefens.

Intercediu amb Déu per mi perquè porti ajuda visible i ràpida on gairebé es desespera l'ajuda. Vine a ajudar-me en aquesta gran necessitat perquè pugui rebre el consol i l'ajuda del cel en totes les meves necessitats, reptes i sofriments, especialment:

<>

i perquè lloï Déu amb tu i amb tots els sants per sempre. Prometo, oh sant Judas, tenir sempre present aquest gran favor que Déu m'ha concedit i honrar-te sempre com el meu patró especial i poderós, i animar amb gratitud la devoció cap a tu.

Amén

Novena de Sant Judes – Dia 2

Santíssim Apòstol, Sant Judes, servidor fidel i amic de Jesús, l'Església us honra i invoca universalment, com a patró dels casos difícils, de les coses quasi desesperades, Pregueu per mi, que sóc tan sol i indefens.

Intercediu amb Déu per mi perquè porti ajuda visible i ràpida on gairebé es desespera l'ajuda. Vine a ajudar-me en aquesta gran necessitat perquè pugui rebre el consol i l'ajuda del cel en totes les meves necessitats, reptes i sofriments, especialment:

<>

i perquè lloï Déu amb tu i amb tots els sants per sempre. Prometo, oh sant Judas, tenir sempre present aquest gran favor que Déu m'ha concedit i honrar-te sempre com el meu patró especial i poderós, i animar amb gratitud la devoció cap a tu.

Amén

Novena de Sant Judes – Dia 3

Santíssim Apòstol, Sant Judes, servidor fidel i amic de Jesús, l'Església us honra i invoca universalment, com a patró dels casos difícils, de les coses quasi desesperades, Pregueu per mi, que sóc tan sol i indefens.

Intercediu amb Déu per mi perquè porti ajuda visible i ràpida on gairebé es desespera l'ajuda. Vine a ajudar-me en aquesta gran necessitat perquè pugui rebre el consol i l'ajuda del cel en totes les meves necessitats, reptes i sofriments, especialment:

<>

i perquè lloï Déu amb tu i amb tots els sants per sempre. Prometo, oh sant Judas, tenir sempre present aquest gran favor que Déu m'ha concedit i honrar-te sempre com el meu patró especial i poderós, i animar amb gratitud la devoció cap a tu.

Amén

com fer una peça central d'acció de gràcies

Novena de Sant Judes – Dia 4

Santíssim Apòstol, Sant Judes, servidor fidel i amic de Jesús, l'Església us honra i invoca universalment, com a patró dels casos difícils, de les coses quasi desesperades, Pregueu per mi, que sóc tan sol i indefens.

Intercediu amb Déu per mi perquè porti ajuda visible i ràpida on gairebé es desespera l'ajuda. Vine a ajudar-me en aquesta gran necessitat perquè pugui rebre el consol i l'ajuda del cel en totes les meves necessitats, reptes i sofriments, especialment:

<>

i perquè lloï Déu amb tu i amb tots els sants per sempre. Prometo, oh sant Judas, tenir sempre present aquest gran favor que Déu m'ha concedit i honrar-te sempre com el meu patró especial i poderós, i animar amb gratitud la devoció cap a tu.

Amén

Novena de Sant Judes – Dia 5

Santíssim Apòstol, Sant Judes, servidor fidel i amic de Jesús, l'Església us honra i invoca universalment, com a patró dels casos difícils, de les coses quasi desesperades, Pregueu per mi, que sóc tan sol i indefens.

Intercediu amb Déu per mi perquè porti ajuda visible i ràpida on gairebé es desespera l'ajuda. Vine a ajudar-me en aquesta gran necessitat perquè pugui rebre el consol i l'ajuda del cel en totes les meves necessitats, reptes i sofriments, especialment:

<>

i perquè lloï Déu amb tu i amb tots els sants per sempre. Prometo, oh sant Judas, tenir sempre present aquest gran favor que Déu m'ha concedit i honrar-te sempre com el meu patró especial i poderós, i animar amb gratitud la devoció cap a tu.

Amén

Novena de Sant Judes – Dia 6

Santíssim Apòstol, Sant Judes, servidor fidel i amic de Jesús, l'Església us honra i invoca universalment, com a patró dels casos difícils, de les coses quasi desesperades, Pregueu per mi, que sóc tan sol i indefens.

Intercediu amb Déu per mi perquè porti ajuda visible i ràpida on gairebé es desespera l'ajuda. Vine a ajudar-me en aquesta gran necessitat perquè pugui rebre el consol i l'ajuda del cel en totes les meves necessitats, reptes i sofriments, especialment:

<>

i perquè lloï Déu amb tu i amb tots els sants per sempre. Prometo, oh sant Judas, tenir sempre present aquest gran favor que Déu m'ha concedit i honrar-te sempre com el meu patró especial i poderós, i animar amb gratitud la devoció cap a tu.

Amén

Novena de Sant Judes – Dia 7

Santíssim Apòstol, Sant Judes, servidor fidel i amic de Jesús, l'Església us honra i invoca universalment, com a patró dels casos difícils, de les coses quasi desesperades, Pregueu per mi, que sóc tan sol i indefens.

Intercediu amb Déu per mi perquè porti ajuda visible i ràpida on gairebé es desespera l'ajuda. Vine a ajudar-me en aquesta gran necessitat perquè pugui rebre el consol i l'ajuda del cel en totes les meves necessitats, reptes i sofriments, especialment:

<>

i perquè lloï Déu amb tu i amb tots els sants per sempre. Prometo, oh sant Judas, tenir sempre present aquest gran favor que Déu m'ha concedit i honrar-te sempre com el meu patró especial i poderós, i animar amb gratitud la devoció cap a tu.

Amén

Novena de Sant Judes – Dia 8

Santíssim Apòstol, Sant Judes, servidor fidel i amic de Jesús, l'Església us honra i invoca universalment, com a patró dels casos difícils, de les coses quasi desesperades, Pregueu per mi, que sóc tan sol i indefens.

Intercediu amb Déu per mi perquè porti ajuda visible i ràpida on gairebé es desespera l'ajuda. Vine a ajudar-me en aquesta gran necessitat perquè pugui rebre el consol i l'ajuda del cel en totes les meves necessitats, reptes i sofriments, especialment:

<>

i perquè lloï Déu amb tu i amb tots els sants per sempre. Prometo, oh sant Judas, tenir sempre present aquest gran favor que Déu m'ha concedit i honrar-te sempre com el meu patró especial i poderós, i animar amb gratitud la devoció cap a tu.

Amén

Novena de Sant Judes – Dia 9

Santíssim Apòstol, Sant Judes, servidor fidel i amic de Jesús, l'Església us honra i invoca universalment, com a patró dels casos difícils, de les coses quasi desesperades, Pregueu per mi, que sóc tan sol i indefens.

Intercediu amb Déu per mi perquè porti ajuda visible i ràpida on gairebé es desespera l'ajuda. Vine a ajudar-me en aquesta gran necessitat perquè pugui rebre el consol i l'ajuda del cel en totes les meves necessitats, reptes i sofriments, especialment:

<>

i perquè lloï Déu amb tu i amb tots els sants per sempre. Prometo, oh sant Judas, tenir sempre present aquest gran favor que Déu m'ha concedit i honrar-te sempre com el meu patró especial i poderós, i animar amb gratitud la devoció cap a tu.

Amén

Llegeix més: Maria Desfedora de Nusos Novena I Oracions

pregària per concebre bessons

Referències
1) https://www.britannica.com/biography/Saint-Jude-Apostle